جلّاد

جلّاد
از این خونه نرو بیرون ، اگه رفتی منم مـیرم
بمون تنهام بدونِ تو ، بی تو از زندگی سیرم
***
تو می خوابی و من بیدار ، کشیـدم دردِ ناطوری
چشام تو قابِ تو مسته ، و تو از حسِ من دوری
***
منُ داغون نکن امشب ، نه بدقولم نه دلسنـگم
فدات میشه دل و جونم ، کنارِ حرفِ دق مرگم
***
طلوعِ رنگِ چشماتُ ، تو موجِ ابروات دیـدی
تو مهتابی تو شب تابی ، تو قرصِ ماه تابیدی
***
غرورت ساده و پیداست ، لبت آهسته می خونه
پشیمونی از اون حرفات ، دلت جلّادِ زندونــه
***
تنت می لرزه از سرما ، دلت یخ بسته از سوزت
هوای عاشقی گم شد ، شبت پوسیـده در روزت
***
جاسم ثعلبی (حسّانی)  02/07/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید