همسرم

                              

مردها     موجوی     عاشق       قدرتند

اوج    گیرنده      و    زیبا       صفتند

جای   خوشبختی    ز  مردانی    بجوی

چشم پوشی کن نگو   آن  را به    روی

زر  و  زیور  ،حقوق  و   پایه    کارت

نکش  بر   روی   همسر   در    کنارت

که این   مخلوق  خیلی   مهربان  است

ظریف  الخلقه   و   دارد   بیان    است

خطر  هر گز   نگو   چه  د م    نشستی

چرا   بیکاری   و      کاری      نجستی

بیان     تو    فلان     هیچی       نداری

و   یا   فرمان     پاشو        بی بخاری

همانا    دشمنت   گردد      شود    زود

صمیمیت   و   عشقت      داورت    بود

همیشه   آنچه  را  در      کلبه     داری

به همسر  عرضه    کن با بی     قراری

از  او     بشتاب     حل  مشکلت      را

تفاخر    کن  فقط    او    سرورت    را

بدان  در مغز مردان   جایگاهی    است

سکوت وخلوت       آنها  پناهی    است

نصیحت  کردنِ  آنها   چه  زود    است

چو صندوقی پر از عقرب و    دود است

سکوت      مردها      حاوی       افکا ر

چو   دیدی   مرد   را   جایی      گرفتار

که  شاید   لحظه ای    ماند به    تسکین

نیاز   مغز   را   لازم    به        تمرین

به  جای خلوتی  رفته چه    عیب   است

به گردش   رفته  تو سایه به غیب  است

نکن      زاری   همیشه   در      کنارش

صدا  بالا   نیار      سنگینه       بارش

دعا      کن    همسرت     مهرش  ببارد

درون       باغ دل         عشقش   بکارد

نگو   از   دست    تو    بچّه   و خا نه

شدم      مرهون    این   دور     زما نه

روم   پیش   پدر   مادر   به       زودی

همه   گویم   مقصر    آن   تو    بودی

بدان     اینها    نشد      مهر     زبانی

نهی      سنگ        طلاق      زندگانی

سپس   آتش   د وری    شعله     ورزد

در    بی     حرمتی ها    فتنه    گردد

زبانم    لال   به   جایی     می رسانید

سر     خفت     و خواری   می کشانید

همه   در  طرح     این برنامه   کیشند

به   درگیری   کشد  نزدیک و  خویشند

گذشت   از   بزرگان   نهد     سردری

بزرگی   کنی    عاقل   و      سروری

ببندم       کتابم      و    تو   رفتنی

اگر   آخرت    خواستی    و   مسکنی

اطاعت  ز  همسر  بسی  واجب  است

بدون   رضایش   دعا   کاذب    است

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید