میدان مین

 

تو جبهه بودنت با من ، شدی رزمنده همسنگر

بزن رگباری بر دشمن ، دقیقا در هدف بنگر

***

پدر تو دیدبانم باش ، تو خاکریزای دیواری

یه خیز آهسته بردم من  ، کنار مین خودکاری

***

تکونم باعث مرگم ، درون برکه درگیرم

همه جا بوی آتش بود ، کمک کن تا نمی میرم

***

شهادت افتخارم هست ، ولی بی تو برام  سنگین

تو خنثی می کنی از دور ، به تک تیرت سر هر مین

***

من و با بند پوتینم ، بکش محتاجتم سرور

اگه غفلت کنی بازم ، می بینی دلبرت بی سر

***

تو آغوش پدر بازم ، دلم خوابیده مستانه

از این مین های خون آشام ، رها شد قلب دیونه

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 01/11/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید