شبیخون

 

کاش امشب اشکت، تو رخت می میره

کاش آثارِ دعام ، تو دلت می گیــــــــره

***

 

توی تاریکی شب ، چشم من بارونیست

باز هم نامِ تو رو ، بر زبونم جاریســـــــت

***

باز امشب هم باز ، آسمون ابری بشـــــــــه

باز هم با چشمِ خیس ، تلخیش صبری بشه

***

یاد بودِ خنده هات ، تو دلم باری هســــت

هنوز اون آبِ حیات ، تو رگم جاری هست

***

با شبیخونِ دلت ، عشقِ من رسوا شــد

با صدای خنده هات ، قلبِ من غوغا شد

***

باز امشب هم باز ، چشم من بیخـوابِ

همیشه به یادِ تو ، لحظه هاش بی تابِ

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 18/01/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید