تک بیتی معلم

 

معلم یادگار مهربانی

معلم نام او در دل جهانی

***

چو آمد معلم خبر دار باش

به یار پیامبر وفا دار باش

***

فروز جمالت تو دل گوهری

عزیزی تو قلبم خودت سروری

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 09/02/1393

/ 0 نظر / 2 بازدید