نیا نیا

نیا نیا

نیا نیا ! تو دلِ من سیلی گرفته اسـت نیا نیا

نیا نیا ! آتش دل هنوز نخفته  است نیا نیا

خاکسترش هست توی خونم ، تبِ دلت موند سـرزبونم

با دردِ دوری شکستی بالش ، سقوطم آزاد تو آسمونم

***

نیا نیا ! پر خونِ قلبم بی وفــا نیا نیا

نیا نیا ! داغون و سردم از جفا نیا نیا

بارون و ابرت سحر دریده ، حرف بدی هست دلم شنیده

نگو دروغه دفاعِ قلبت  ، تو موجِ دریا به من رسیـــده

***

نیا نیا ! خونمُ پر سرو صدا نیا نیا

نیا نیا ! بادبادکم پرت هوا نیا نیا

می ترسم اون تو ضرر ببینی ، عشق دلم  هست تو نازنینی

زندگی تلخه بدون رنگت ،  رنگین کمانی روی زمینـــی

***

نیا نیا ! تو قعر غم نشستــه ام  نیا نیا

نیا نیا ! سایه ی نم شکسته ام  نیا نیا

آواره موندی خودم اسیرم ، دلم نمی خواد بی تو بمیـــرم

تابوت دردم عبای عشقت ، از دوری تو عبرت بگیــــرم

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 16/04/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید