غارتگر

 

توی
دامِ سرنوشت ، من و با حیله کشیـــــــدی

حمله
هات باطل و زشت ، تیغی در دستم ندیدی

***

دست
بر دار از حیاتم ، دلمُ غارت نمــــودی

با
سلاحت با کلامت ، به سویم آتش گشودی

***

زندگی
غارتگری نیست ، زورِ بازو کم میــــاره

می
کشی قلبم چرا تو ، قهر و جنجالت دوباره

***

آدما
با عقل و منطق ، کشف کردن قله ها رو

بی
تفاهمی همیشه ، سرخ کردی دیدها رو

***

با
طمع قاپیدی قلبم ، می دونی ارزی نداره

توی
دنیای وسیعی ، نیکی ها مرزی نداره

***

قانع و آسوده تر باش ، رزق و روزت با خـــدایت

دست
درازی کردی بازم ، قطع شد نای صدایت

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 20/02/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید