گربه ی ملوس

 

دلم در غمی اسیره ، لبِ دریا برده بــــــودم

در کنارِ موجِ دریا ، گوش داده تک سرودم

***

خواندم غزل برایش ، با صدا و نی و نایـــــم

مثلِ گربه ی ملوسی ، لیس می زد نوکِ پایم

***

سوختی قلبم فرشته ، جسممُ صد پاره کــــــــردی

پاک کن آن اشک چشمات ، قلبِ من آواره کردی

***

تا که افسرده نمانی ، دل از تنهایی کشــــــــــیدم

در کنارت شاد و خندان ، از غم و غصه بریدم

***

دلم آوازش چه زیبا ، لحظه ها زمزمه می کــرد

گوش دادم نغمه هایش ، بارانش نم نمه می کرد

***

عاشقی دلم را کشته ، سالها در آن عذابـــــــــش

ندیده خوشی دو روزی ، آب شد دل در مذابش

***

سوختم در قطره های ، بارشِ نم نم دوســـــتان

بی وفا بودند همیشه ، در تظاهر شاد و خندان

***

غم اول از کسی بود ، به دلم رحم نکــرده

زیرِ آسمان و ابرش ، حقِ دل سهم نکرده

***

غم دوم از دلیری ، سالها همـــــــــــرزمِ دردم

وقتی رو کرسی نشسته ، دلمُ بی خانه کردم

***

درد سوم دل من ، پوسیدم در این گرانی

قیمتی نداره قلبم ، از فشارِ زندگانــی

***

جاسم ثعلبی (حسّانی)23/08/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید