به چه زیبا

کاشتی ریشه ی صبرت  ، در نهال دوستی

سبز شد عشق و محبت ، در جمال آموختی

لاله زد دیوان شعرم ، در گلستان شما

ژاله زد کیوان مهرم ، در شبستان شما

سرخ گشته غنچه ها ، از آب های دیده ات

تلخ کرده ناله ها ، از یاد های مانده ات

دل به دل گردیده رویی ، یادمان آن زمان

سر به سر مالیده مویی ، شادمان آن مکان

به چه زیبا گفته بودی ، عاشق مهر و سروری

به چه نیکو می سرودی ، قالب قهر و غروری

در دلم تابیده نور ، از آسمان پر ستاره

در تبم جوییده بور ، از عاشقان پر نظاره

تلخی ریشه ی صبرت ،کام لب در آن سپردم

شوری بیشه ی مهرت ، شهد تب در آن نخوردم

جاسم ثعلبی (حسّانی)     07/01/1391

/ 0 نظر / 3 بازدید