دوربین مخفی


 

دلمُ
دادم به دریا ، داد و فریاد دیگـــــه بسِ

توخودت
راهت گرفتی ، بی صدا عشقِ یه دسِ

***

باصحنه
ساز بی گناهی ، مشکِ دل آلـوده کردی

حدسِ تو
دل ماهی دارم ، فیلمِ تو بیهوده کـردی

***

کاشتی صد
تیرِ مسموم ، توی قلبم از فریـبت

نمیشه
حرفت فراموش ، باز قیچی زد نصیبت

***

این همه
اشک و حدیثت ، چرا زیرِ پا گذشــــتی

حرفِ بی
حاصل شنیدی ، مگه دل و جان نداشتی

***

من و تو
سازش نداریم ، قلب ها تایید کردن

یکی مون
باید بمیره ، یکی رو تبعید کــردن

***

دیگه بس
ناطوری کردن ، جمع کن دوربینِ مخفی

دلم
آزاده نشسته ، دور شد از عشقِ منفـــــــی

***

دیدمت
خیسی تو بارون ، با آهِ دل سشوار کردم

خشک کردم
زخمِ حرفت ، خارها بیمار کــردم

***

تو برو
آهسته دریا ، جایی که با هم می گشتیم

عهد
عشقمون تو ساحل، یادته با خون نوشتیم

***

این همه اشک
و حدیثت ، چرا زیرِ پا گذشــــتی

حرفِ بی
حاصل شنیدی ، مگه دل و جان نداشتی

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 16/11/1391

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید