دعایِ باد برده


 

عابدم
ایمان دارم ، توی محرابت نشسـتم

اون
دعای باد بردِ ، به ارکانش دل نبستم

***

تو
فرشته ی خدا رو ، از همه چی بی گناهی

قلبِ
تو پاک و سفیدِ ، مُهر زد قلبم گواهـی

***

دلم از
درد فراوان ، توی کویت زار کـردِ

شنیدی
آه و فغانش ، از دیارت بار کردِ

***

می
مونم در انتظارت ، حاصل فکر و خیالم

می کشم
دردت همیشه ، حقمه با تو بنالم

***

اون تو
بودی دل سپردی ، وقت غمبازی و دردِ

بوی تو
عنبر سپیدِ ، اشکِ تمساحت چه ســردِ

***

ای
سفیرِ سرنوشتم ، شهر تو شهر فرنــــگِ

ساکن
میخانه ای تو ، مزه ی عشقت سرنگِ

***

باده
در جون نوش کردی ، مست مست زندگانی

بی
خودی دردُ کشیدی ، ناله زد تو دل فغانــــی

***

رفتی
تو کوچه ی مستی ، عقل از ذهنت پریدِ

گول
عشق لای کوچه ، پرده ی حجبت دریـدِ

***

دل
شکستی دل ربودی ، ای طنین آرمیدِ

فکر
فردایت نبودی ، از غروبت تا سپیدِ

***

بیا
توو شوریِ دریا ، پاک کن دیوارِ قلبـــــــت

با شن
های ساحلِ غم ، خالی کن اسرارِ دردت

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 23/06/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید