دو بیتی عذاب آور

 

دلم در کوی خود یکجا ربــــــودی

عذابی سخت و بی همتا گشـــودی

چرا اینگونه با من طبعت آموخت

به کُشتن خوانده ای قلبم تو بودی

***

دلت آتش فشانی کرده اینجاست

زگرمایش جهنم گشته زیباست

شب عیدم به ماتم کرده عشقت

خدایا چشم من شد قلب دریاست

***

فراموشی سپردم خاطراتت

طلای زرد و پاکی در فلاتت

سپاس آن خالق تو به چه ها کرد

اذیت دلگشا  در قعر ذاتت

***

تو را با چشم و قلبم می شناسم

نگو در جشن و شادی بی کلاسم

برادر نه تویی جوشیدی قلبم

نخند ای بی وفا کشتی حواسم

***

دلم از درد تو بی خانه امروز

ز همرازی شده دیوانه امروز

قسم خوردم ابو الفضل و حسین را

فراموشت کنم بیگانه امروز

***

نسیم صبح تو آهسته آمد

کنار باغ به دلخسته آمد

بیا ای شهد شیرین کام قلبم

بکن حجب تنش چون پسته آمد

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 09/10/1392

 

/ 0 نظر / 2 بازدید