تسلیّت (آقابابا) نوحه


 

دلم می
خواد روح تو رو شاد ببینم

دلم می
خواد از باغِ تو گل بچیــنم

رفتی
سفر بی خبرم از رفتنــــــت

آقابابا
جایت تو قلبِ حزینـــــــــم

***

رفتی
دلم از رفتنت بی خــــــبر

بِهم
نگفتند عشقِ تو در سفــــر

غصّه و
غم آلوده کرده دلــــم

وقتی
شنیدم یارِ من محتضــَر

***

خدا
گویا پشت و پناهت باشـــــــــه

توی
سفر چشم به راهت باشـــــه

دلم می
دونه جای تو در بهشـــــت

دو
بیتی هات صفای راهت باشـــه

***

آقا
بابا دلم شکستی تو چــــــــرا

مثل
همه زخمم نبستی تو چرا

خالی
شده خونه زگلدونِ گلت

رو
تختِ  تنهایی نشستی تو چـرا

***

تو می خونی
دردم ولـــی راهِ دور

برام
چه سخته دیدنت توی گــور

صدام
نکردی واسه دیدنِ تـــــــو

خسته و
تشنم توی دریایی شور

***

بخشیدی
قلبم شنیدم رازِ تـــــو

تو شب
نشینی کشیدم نازِ تــــو

با
رفتنت این تک گلت پر زده

با اون
نوا  تو ذهنِ من سازِ تو

***

بی تو بیام
دلم شبیهِ صـــــــــــــــنم

تو
شهرِ غربت می  چشد درد و غم

مهر و
نوازش رفته از دیـــده ها

عشق و
محبّت گم شده خیلی کــم

***

بیام
رو خاکت چه کنم دیر نیســــت

دلم
زمهرت می دونی سیر نیســــــت

دوست
دارم روز و شبم پیشِ تـــــو

کلبه ی
قلبم بی تو رو نیر نیسـت

***

یادت
باشه عاشقتم شــــــــب و روز

یادت
باشه سوختم و دل نســــــــوز

سیّده
را تنها سپردی به غــــــــــم

جامه ی
عشقت با کفن تو نـــدوز

***

تو می
دونی تمامِ دنیای منــــــه

فرشته
ی دل پاک و زیبای منــه

شبا
بیا به خوابش ای رهگــذر

ماهِ و
ستاره در نمای منــــــه

***

دلت می
دونه سال ها من مریضــــم

روزِ
چهلمت بیام اشک بریـــــزم

باز
مانده ها تسلیت و طول عمر

خدا
کنه در شادیها دل بخیـزم

***

خدا
حافظ سلامم از راهـــــی دور

می
بینمت یه روزی در راه گــور

دلم
پره از نم نم های بـــــارون

آماده
بارم منتظر سوی نــــــــور

***

تقدیم
به روح مرحوم اسماعیل معتمـــــــــــدی

به
مناسبت چهلمین روز وفاتش و تسلـــــــیت

به باز
ماندگان این خانواده مطهر و معصوم

جاسم
ثعلبی (حسّانـــــــی) 08/12/1391

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید