جن و پری

جن و پری

می مونم رو خطِ تندِ التهــــاب

توی ناله هام همش دل می کنی

با توام یه لحظه از خودت بپرس

شده یه بار دلمُ نمی شکنــــی

***

ای ستاره تو سحر نورت نبـود

کوچ کردی ناگهانی از دیــــار

تو خودت پیمودی این راهِ دراز

اشکِ بارونت تو صحرایم نبـار

***

کوچه ات تاریکه هر مشب می بینم

اشکِ فانوست چرا رنگی نداشت

تو فضای شادیها پایت نبــــــود

گل عشقم رو زبونه هاش نکاشت

***

من و دیونه نکن با خندهــات

دلُ لرزوندی شدی جن و پری

ازت نیکی رو ندیدم ای غریب

تو چرا واسه دلم دردِ ســری

***

منو جشن زندگیت دعوت نکن

خودتُ خسته نکن من نمیام

دلمُ بیخود شکستی در حضور

نمیخوام تو رو ببینم نمیخوام

***

یادته دستمُ گرفتی توی بـــاغ

دلم مجنونت شده یادت میــاد

عیبه والله قلبِ تو بی راهه رفت

زندگی با عشقِ نازم نمی خواد

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 08/03/1392

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید