خیانت

 

خدایا

نگذار خیانت

اشک هایم را بجوشاند

وصلم کن

به کانالی که

همیشه از آن تردد می کنم

و آسایشم در آن است

***

حس

برای دوست داشتن

حس هست

نمی دانم کجاست

ولی می دانم دردناک است

جاسم ثعلبی (حسّانی) 03/06/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید