سنگِ قبر من

سنگِ قبر من
تیرِنگاهت از سنگِ قبر من بردار
تا این لحظه
سایه به سایه
تعقیبم کرد
رعد و برقش بر جسدم
گلوله های  آتشین بارید
از روحم بگذر
از جنس شیشه و یخ
معلق در هوا
از لرزشِ دلت
می ترسم قبرم شکاف بر دارد
جاسم ثعلبی(حسّانی) 11/05/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید