سفره ی عقد

 

امشب دلُ با خند هات آرایشی ده

او قول میده پا به پای تو می مونه

لحظه به لحظه روز و شب کنارِ دریا

همیشه جای خاطراتت سر زبونه

***

عوض شده سر زلف تو با تار گیـــتار

موسیقی رو با تار مویت مـــــی نوازم

سرمه شدی مرهم دردِ چشم بیدار

گل پرورم  با ردِ پایت گل می سازم

***

چشم به راهم و دلت خوابیده و بی جون

عاشق نشو ای تحفه ی با مزه و  شیرین

سفره ی عقددلبری  رو چیدن امشب زود

بله نگو گل گفتنت بد مزه و  سنـــگین

***

منتظرت مستم و قلبِ نا مبارک شاد

شاید بیاید روزِ خوشحالی و دیدارت

دلم پرنده در قفس بال و پرش بی باد

به انتظارت شب نخفته قلبِ غمخوارت

***

تو این شلوغی و هوای گرم روزو شب

خسته نشی که عاشقی مثل لب دریاست

روزی میاد که جمعِ ما جمعِ گل و سنبل

در یه جزیره زندگی خوشمزه و زیباست

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 30/11/1392

 

/ 0 نظر / 3 بازدید