از تو سیرم


 

تو بگو
چرا می ترسی ، من که دشمنت نبـودم

دور تا
دورم حصاری ، غصه ی قهرت سرودم

***

ساده
مو با بی خیالی ، زندگی کردم همیشــــــه

همش
دردت اضطرابِ ، زهر نیشت زد به تیشه

***

آخه من
شاخه نبودم ، تو زمینت کاشته بودی

آب
دادی سبز گشته ، اره تو برداشته بــودی

***

از
درختای اصیلم ، توی خاک سرنوشتـم

روی
برگِ خاطراتم ، دوستی تو را نوشتم

***

اومدی
با اره برقی ، ساقِ پایم رو بریــــــــــدی

ریشه
ام تو خاک دشتت ، سیلِ خونش رو ندیدی

***

بی
گناهم خیلی گفتم ، توی اسرارم نوشته

دسبند
اضطرارت ، به دلم بستی چه زشتـه

***

نمی
خواد آشتی کنی با ، دلی آزرده و غمگیـــن

سوختی
کلبه ی عشقم ، بارِ بدبختی چه سنگین

***

مثل یه
درخت مرده ، شناور تو آب جــــــاری

می کشه
این دل اسیره ، سوی بختِ خواستگاری

***

جسم و
جانم خسته از تو ، ولم کن تنها بمیرم

دیدی
که تو بی وفایی ، تا قیامت از تو سیرم

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 31/06/1391

/ 0 نظر / 3 بازدید