ناله ی عاشق

 

مرا دل در بلا    ماندست      ناکام

کنون صبرم به دل کردست پیغام

 

که من صبرم ز یک  شاخ   بهشتی

چرا   بردی     و دردوزخ     بکشتی

 

دل تو دوزخی پر     اتش و   دود

ازیرا من   زتو    بگریختم       زود

 

دلا دانی که ترسیدن خیال    است

مرا از درد      نالیدن    محال  است

 

بهر دردی    که  باشد صبر نیکوست

غنا از صبر مردان  دانی  ای  دوست

 

تو کوچیدی و من ماندم دل ارام؟

نگفتی   یاوری     دارم نه   پیغام

 

چنان   خرسند گردم    در   جدایی

زمن دور است   رسم بی  وفایی

 

فدا کردم به جانت هر چه خواهی

فراموشم   نکن   ای در      فنایی

 

بدان عاشق ز عشقش مهر ورزد

جفا کردن     بدان   آهی    نیرزد

 

زعاشق    خط بگیر این مهر  کاری

چنین باشد    زرسم     دوستداری

 

مگر درد دلم را    حس   نکردی

مگر جور وغمم را    در  سپردی

 

بنیکی    یاد باد     ان    روزگاری

تو بودی در کنارم  چون   غناری

 

قضا در    خواب بود و بخت بیدار

بد اندیش    اندک و   امید   بسیار

 

جهان این   پند    دارد   جاودانه

وفا  باشد     دلیر   این    زمانه

 

ترا از چشم   و جان اکنون بریدم

به جای عشق تو   یاری   جویدم

 

ندیدم یاورم    با    چشم   ودستم

درون قلب   خود  اسمش  نوشتم

 

 

همان خالق بدان معشوق من شد

به   جای    دلبرم    دلبر  بدل  شد

/ 1 نظر / 2 بازدید
rira

سلام این روزا دلهره از حس غریبانه ی توست [ماچ]