قیامت و عشق

 

قیامت پابرجاست

خورشید دگرگون

ستارگان نورشان خاموش

عشق به خدای یکتا دردلها نمایان

ترس از گناهان

همه به خدای واحد دل بسته اند

دلها می تپد

پرونده ها باز شده

فرشتگان صف به صف در بارگاه

دنیایی است که هر حساب جوابی دارد

لحظه ای دلخراش

همه از کرده ها پشیمان

راستگویان شاد و خندان

اسرافیل در شیپور خودش دمیده

انس و جن صف به صف

دیوار ارواح برای دادگاه نهایی

در برابر قدرت لایزال الهی

لحظه عبور از راه صراط

راه باریک دلتنگی ها

راه درمان حق و حقیقت

عبور کن از درد زمان

باز کن پرونده ی عشقت

ببین چه درد ناک

حکم ستمگریت را بخوان

در کجا جای پایت لق شده

در چه وقت ستم کردی

جبران بی حرمتی ها غیر ممکن

دنیایی است که هر حساب عقاب دارد

دیه ها کاربرد ندارد

عمل نیک شرط است

هر چه دشت کردی در این دنیا

همه و همه با یک دل شکنی

به راحتی از دست خواهی داد

تو می مانی و حساب بلا عمل

گوش کن تا زنده ای

انبار کن اعمال نیکت

در خزانه ی عملت

تا کلاهت پس معرکه نرود

جاسم ثعلبی 04/12/1390

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید