ای مادر

    احسان کن ای دوست تو احسان  بدیدی

از دامن این یار  چو    پروانه    پریدی

شبها بگذشت و چه بی خوابی   کشیده

لالای تو گهواره     و   ناله    نشنیدی

مایوس نشد اوست به ایثار دل   و جان

حاشا که      ندانی   و   برویا   ندیدی

هر درد و خوشی که در این دنیای فانی

دیدی که همین یار شریک و هم  امیدی

محتاج و     اسیر     و   بدیدار    محبت

جویا نتوان   یافت    برای   او    کلیدی

ای مکتب توحید   تو   آموز   نهان   را

خود را کی توان یافت که از ما ببریدی

ای شمع فروزان  نما   خلقت   حق   را

روشن گشت هر جا تو تاریکی  ندیدی

ای در خوش آوا تو ای مهر خوش اقبال

مختار بدیدار   رضای    حق   شنیدی

/ 1 نظر / 3 بازدید
عطیه تقی زاده

[دست][دست][دست] آفرین بر شما شاعر...