داد نزن

داد نزن
داد نزن فریاد نکن
مغرور نباش ای عجوزه ی پیر
روزگار با خونم قبل از تو دستش را حنا زد
و شکست تو
با چشمان خواب آلودش معامله کرد
دیر نیست
که خواهی مرد
و تیر خلاص  و پنجه ی شمشیرت
خاکریزی می شود برای دردم
از نیاکانت نیاموز که سر ببری
که جان گرفتن گناه است
و به آنها دل نبند
آن قافله قبل از تو خطا کردند
و حسابشان در  قیامت باز هست
روحشان بود ولی از خیلی وقت مرده اند
به حقیقت امید وار باش
قلبِ پرنده ای را خراش نده
زیرا مثل تو خدایی دارد.
جاسم ثعلبی (حسّانی) 09/05/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید