تاه بالی / چه گمراهم (ترانه ی عربی فارسی)

 

تاه
بالی ،انتِ وردة کل حنانی

ما
اجانی ، راح محبوبی او نسانی

دورت
کل البلاد ، حشمت اهل العتاد

راح
محبوبی ابعناد ، وین یا زهرة زمانی

مالگیته
، تیهت درب المحنه

واشعلیته
، گلبی ابناره تهنه

اتسودنت
و الطم علیه ، لاهو سلعه و اشتریه

محد
ایدلینی بیه ، لا لگیته او لا لگانی

مرمرانی
، امن الفکر عگلی سبانی

عذبانی
، تیهت کل المعانی

ولک
اهدیلک تحیه ، گول و ادلل علیه

اطلب
الحد المنیه ، دونک الحب دهورانی

 

معنی :

چه
گمراهم ، در گلِ عشقِ نگاهم

او نیامد
، می دونه که بی پناهم

همه جا
دنبالتم ، بی صدا در یادتم

چرا لج
بازی عزیز، دلبرا دیوانتم

تو کجایی،
 گلِ عشقِ بی وفایی

نور
زایی ، دلم در آتش نمایی

سینه
زد دردم به جان، ارزشی را ناگهان

نه
نشانی دارمش ، هر دو گم گشته نهان

در
تباهی ، با فکر و عقلت در تباهی

در
عذابی ، معنی شد تو سر به راهی

یک
هدیه دادمت ، بیا در دل خواندمت

دم
مرگم تو بگو ، بی تو در غم بردمت

 

جاسم
ثعلبی ( حسّانی) 15/02/1391

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید