اغنیه العید الچ یبنیه / عید مبارک جانم

 

العید
الچ یبنیه ، یا حلوه یا نشمــــــیه

الیوم
هل اهلاله ، و الفرح ضل یبرالـــه

رنت
الدله ابجاله ، الفنجان دگ چوبیه

***

البیضه
خدهه ایلالی ، والله احرگت دلّالی

لابسه الثوب
الغالی ، ابنظاره و الترچیــــه

***

السمراء
اجت تتمیل ، و اعلی الخلگ تتعیل

جدامی
من تتشیل ، گلبی انحرگ باجیــــه

***

دگ
الرکاب او فزیت ، کلفه الطلابه افتهمیت

یم بیت
ابوهه اتمنیت ، لخطبهه ابست مـــیه

***

دیره
هلی سهرانه ، من هل فرح ملیانه

شال
العزیز او جانه ، زاره الگلب یومیه

***

عید
الفرح هل جانه ، او بل مجد شد ارکانه

بگلوب
اهلنه اعلانه ، العگال و الخاچــــیه

***

ایعدل
ابروحه او طریت ، و ابشوگه والله اهتزیت

ویاهه اهلهه احتاریت ، اتحزمت بل چفیـــــــــه

***

دلالی
طار اویاها ، تدری اشکثر حباهـــا

ابطن
الگلب حطاها ، او غطاها بل بوشیه

***

العید
الچ یبنیه ، یا حلوه یا نشمــــــیه

***

معنی
هم آهنگ :

عیدت
مبارک جانم ، خوشگله من مهمانم

در
آسمون تابیده ، نورش به دل چسبــده

قهوه
در ظرفش چیده ، رقصیده در ایوانم

***

یارا
دلت بیداره ، آتــــــــش زدی آواره

خوشگلی
با گوشواره ، قلبت شده زندانم

***

یار
گندمی چه بی حال ، پروانه با پر وبــال

بی
روسری زبون لال ، خیره شده مژگانم

***

صدای
پایش پیداست ، در به در موندم در جاست

حرف
بابایش زیباست ، مهریه ششصد دانـــــــم

***

تویِ
دلم بی خوابه ، دریایِ اون پر آبــه

برگشته
یارش نابه ، شادی بکن بارانـم

***

اومده
عیدم یارم ، آسون کرده کارم

در
عشقِ تو مختارم ، آهنگی در دیوانم

***

آرایشِ
خوبی داشت ، دلبندِ محبوبی داشت

مزه یِ
مطلوبی داشت ، لقمه شدم بریانــم

***

دلم با
اون در رفته ، از خوبی هاش کم گفــته

تو درد
و غم آشفته ، خوشتیپ چون سروانم

***

عیدت
مبارک جانم ، خوشگله من مهمانم

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 28/05/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید