موتتنی - منُ کشتی(هرم واحد- تک هرمی)قالب هرم

 

موتتنــــــی

من کلامک ضاق صدری او سودنتنی

اشیل منّک و ابتعد و ارجع علیک او مرمرتنـی

ابگاهن او تدفر ورای او فاله بیدک حسّبت سمکه او صدتنی

ما اریدک ما افیدک ما نی یمک الله شاهد ضرنی سمّــــــک یالخنتنی

معنی:

منُ  کشتــــی

لوح دل صاف و قشنگه خودت زشتی

بار کردم از دیارت بد رفیقی بد زبانی سرنوشتی

در کمین گاهت نشستم تیر قهرت زد به قلبم خار دشتی

دل بریدم غم کشیدم خونی دیدم خوش خبر تو بر نگشتی. در بهشتی؟

 

اول شعر مترجم فی قالب الهرم (العربیه و الفارسیــــــــــــــه)

نخستین سروده ی ترجمه شده در قالب هرم به عربی و فارسی

ابداع جدید من / ابداعـــــــی نو از :

جاسم ثعلبی (حسّانی) 30/11/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید