رگهای دلم

بیا و تنها نباش

بیا که منتظرم

در جای جای وجودم

در سایه های روزگار غم

در تنهایی های بدور از یار

با دلی اکنده از اشتیاق

و در مزاری از کوی یاران

زیر آسمان نیلگون بهاری

با قطره های باران چکیده از عشق

منتظرتم ،که تپش قلبم گویا

و فشار عشقم بالا

می ترسم رگهای دلم باز شوند

وخونش دیاری را نابود

و گلهایی را غرق

و ستاره هایی را اشکان

بیا و مرهم سپار

دردهای دلم را

که محتاج حضورت

نیایی ریشه می زنند

و فتنه ای در زندگیت می چینند

و گرد و غبار مهرم از روزگارت

انتقام

پس بی منت بیا

دل منتظر لطف شقایق هاست

دلها بیدارند

دل به دل راهی هست

حتما تو در راهی

 آمدنت را حس کردم

کنارم ایستاده ای

بیا و دستت را روی زخم های دلم بزار

تا بند آیند

و زندگی تازه ای را بگشایند

 

جاسم ثعلبی 25/09/1390

 

/ 0 نظر / 2 بازدید