دلهره

 

دلهره
داره دلم رو ، اومده پای نگاهــــــت

وعده
دادی دل ببینی ، در زده قلبِ سیاهت

***

گچ زدی
لپ های مُرده ، دمِ ایوانت نشستی

وقتی دیدی اومدم تو ، درُ دنبالم نبســـــتی

***

با
اشاره ی دلت رو ، گم شدم عقب نشیــــنی

یکه
خوردم از تماشات ، خم شدم تا تو نبینی

***

تو دلت
خونه گرفتم ، روشنه با صد ستاره

می
دونم عاقبتت رو ، می کشی دل به قماره

***

زندگی تباهی کرده ، با تو سالها بی پناهــــی

قیچی
کرده سرنوشتت ، با هزار درد و تباهی

***

موندنت
با دل مقروض ، هان طلبکاران زیـادن

مثل من
بیدارِ شبهات ، همه بی فکر و جمادن

***

می
مونم با کوله پشتی ، پر از آواهای دردی

موبایلت
خبر نداره ، پی نمره هاش نگردی

***

حرف تو
شیرین شیرین ، تومذاقم عسلی بود

یادته
دلسیر گشتم ، عشقِ رویا مشعلی بـــود

***

دلم
دربست وجودت ، ادبش کن با وفایت

اونی
که هدیه گرفتی ، مزه و طعمِ خطایـت

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 27/06/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید