یادواره ی جوانی

منم حیران از   این   دنیای     گسترده

دلم لبریز از این     غمهای   سر گشته

 

جوانم من چو پیری معظم است ای ماه

جوانی     تا     بکی   ای      ماه    تابنده

 

کنم      زاری    لعاب   سالهایم    را

سپر کردم ایام   خوب  و   جوشنده

 

مسیری خوش    در  ان   ایام   اغازم

چه حسرت در دلم محشورو پوشنده

 

غریو    کودکانه    را         چو      تصویری

به دیدن عادتی دارم و لیکن زهر کوشنده

 

جوانم    من     جوانی      را      د گر     باری

که ریش از عار این دنیا سپیدی را  طلب کرده

 

به        سن   و   سال   من   بنگر

چو ماه تازه را  نیمی  شفق  برده

 

من    از دنیا      رفیقی      خواستم         یارا

به جز ان گل سرخ امد چو تمساحی  بگرینده

 

و لیکن گل       صفایی   دارد   اندر  من

منم محزون    و   تا کی   وقت   گرینده

 

بساز ای  گل  به   اخر   می رسد   انهم

که این  دنیای     فانی   پوچ    وپوچنده

 

من و تو هم در   این   دنیا   ظفر   یابیم

که   این   نمام  تاکی   دیو  و     دیونده

 

ما خار گلستان را به دشمن سوزنی داریم

تا   کام    مروت   را   به روی ارد چو  زیبنده

 

بساز   ای دوست با این  درد  واین  ایمان

چو جاسم  باش   خورشیدی   درخشنده

 

گلستان    عجایب   دیده ام   در      روز

ببویم   من    از  این    ریحان    طوفنده

 

/ 0 نظر / 3 بازدید