لتمر علیه / به دیدنم نیا ( فارسی و عربی)


 

تغربتُ
المنایا او جالسنّی ، و بعد تها من القلوب طــــــــــویلا

بزغ
النهار و سلّمت النجومُ ، و جاء المشیب و کثر الهذیــــــرا

***

نادیت ثنایا
 الحب و لم اری ، جت المنایا و استمعتُ
الصهیلا

***

ولک
شعرات راسی اعلیک شابن ( شیبن)

ثلث
جمرات وسط الگلب شابن ( شبن)

واعدتک
من قبل رمضان شابن ( شعبان)

اجیلک
و اختم اسرار الخفـــــــــــــــیه

***

چا لیش
الزمان اویای خوان ، جلست اویه الصدیق او طلع خوان

خلانی
الوکت من غیر خوان ، اتمنه انت الغریب اتمر علــــــــیه

***

لتمر
علیه ، لتمر ، لتمر علیه

ما
اریدک بعد لتمر علــــــیه

من یوم
العفت ضگت المنیه

لتمر
علیه ، لتمر ، لتمر علیه

دفّانی
حضر واحتار بیــــــه

لتمر
علیه ، لتمر ، لتمر علیه

درب
گلبی ابصریمه شچچیته

لتمر
علیه ، لتمر ، لتمر علیه

اذا
ترجع  علی ضگت المنیه

لتمر
علیه ، لتمر ، لتمر علیه

***

مو انت
الشلعت الگلب و الــــروح

ولک
انت الجفیت او زدت الجروح

چا
یاهو الی غیرک کثّر النـــــوح

حسافه
ترجع الهای الثنــــــــیه

لتمر
علیه ، لتمر ، لتمر علیــــــه

***

انت الّی
شویت الگلب بل نــــــار

و انت
السبب ضل الگلب محتــار

انمزگ
درب المحنه او دمه جرار

بعد ما
اریدک او لالک خطیــــه

لتمر
علیه ، لتمر ، لتمر علیـــــه

***

ما
اریدک بعد لتحن علــــــــیه

ولا
اشوفن ثنیتک کل مســـــیه

دیر
البال خیمت گلبگ اهـــناک

دفنت
اصورک الکانت بـــــدیه

لتمر
علیه ، لتمر ، لتمر علیـــه

 

***

معنی:

به
دیدنم نیا

چه عجب
خواب دیدم تو همنشین من شدی

دوریِ
تو رو کشیدم دل قرین من شـــــدی

روز هم
دردم شد و ستاره ها خاموش شـدن

پیری
چون آواز دادِ هم طنین من شــــدی

***

عشقِ
والایم ببین ذره ی خاکی از تنـــــــم

مرگ
چون اومد سراغم در کمین من شدی

***

دلا
موی سرم بی تو سفید شـد

تو
گردونه ی آتش ناپدید شد

من و
از ماه روزه تا به شعبــان

برای
ختم اسرارت نوید شــــد

***

چرا
این روزگارم بد خیـــال است

مرا با
دوستان جای سئوال است

همه
رفتند از دورم بـــــــرادر

تمنّای
غریبی در وصال است

***

به
دیدنم نیا ، نیا ، به دیدنم نـــــیا

نمی
خوامت ای عزیز ، به دیدنم نیا

روزی
که تو رفتی دل پریشـون

به
دیدنم نیا ، نیا ، به دیدنم نیا

اون
گور کنم دلش چه داغون

به
دیدنم نیا ، نیا ، به دیدنم نیا

اگه
خواستی بیایی خسته میشی

به
دیدنم نیا ، نیا ، به دیدنم نیا

راه
دلم بسته خفته دربــــــون

به
دیدنم نیا ، نیا ، به دیدنم نیا

***

مگه
اون تو نبودی دلُ بریدی

مگه تو
زخمی قلبم  ندیدی

چه حیف
است بر می گردی سوی مجنون

مگه
فریادِ دل رنجم  شنیـــدی

به
دیدنم نیا ، نیا ، به دیدنم نیا

***

تو
بودی بر دلم آتش گشــــــودی

تو هم
آدم ربایی دل ربـــــــــودی

دلت در
جوی خون ریزم شنا کرد

گناه
واست نمونده در دل و جون

به
دیدنم نیا ، نیا ، به دیدنم نیـــا

***

نمی
خوامت دیگه راهت جدا شد

دل و
جونت به دریایی رها شد

برو هر
جا دلت چادر زد اونجا

همه
خاطره ها از دل فنا شــــد

به
دیدنم نیا ، نیا ، به دیدنم نیا

***

جاسم ثعلبی
(حسّانی)

16/6/1391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید