سرود جانم فدای رهبر

سرود جانم فدای رهبر

امیر، وزیر ، دلیر ، جان فدای انقلاب

حمله ور شدن چو مین ، رهروان ماهتاب

***

جان به کف ، جان نثار ، عزت و افتخار

لاله کار، لاله زار ، حافظان این دیار

***

وطن آب و خاک دشت و کوه ، یادمان رفتگان

خروشِ شهیدان به گوش ، یادگار عاشقان

***

فتنه ها اشکار ، جنگ سرد در بهار

در جهان هر مکان ، رنگ احسان بکار

***

به نام خدا میهنم رهبرم ، به نام شهیدان قسم

پاسدار از خطر در سفر ، شب نمای سنگرم

***

روی آب در فضا در زمین ، می پرد سایه ام روی مین

در طلوع ظفر سرورم ، در بهشت مسکنم حکم دین

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 12/07/1393

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید