نترس

نترس
نترس از رعد و برقِ شب ، بیا چترِ دلــــم بازه
فدات میشه تو سختی هات، نگو با تو نمی سازه
***
دلت زخمه تو این گرما ،  چقد راحت  تو می سوزی
بیا در دیدهام بنشین ، به دردت می خوره روزی
***
پشیمون می شی اون لحظه ، اگه رفتی به جای دور
بلیطُ پس بده امشب ، نگو بسته درش مامـــــور
***
خدا می خونه قلبت رو ، و دیوارت تـــرک خورده
همش از نقشه چیدن هات ، شب و روزت تو غم برده
***
مگه نشنیدی فریـــادم  ، تو آیاتش خدا گفـــته
بهشتش در رضای دل  ، و قهرش آتش افروخـــته
***
کنارِ خلوتِ ساحل ، خدات شاهدِ گفتــارم
بیاموز اون کلام حق ، نگو یا رب گنه کارم
***
عدالت روز و شب روشن ،  کلید و رمزِ خوشبختی
تو یادت رفته این حرفا ، عزیزم خیلی سر سختی
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) 30/04/1392


/ 0 نظر / 20 بازدید