آسمان تاریک

 

توده زد در آسمان غمبار دلم

نعره ای کشید بر رعد و برق ها

اشک ها باریده از ستار نمم

شوریده آبراه دل از دلتنگی ها

به همراه کشیده تنه های مرده را

در یک سیل باران زا

کشیده بر برگ روی آبها

گل آلود نموده دیدها را

در یک مسیری تند و بی آلایش

به سر کوی یار چشمکی زده

در لابه لای درد های درخشان

فتنه انگیز است این همه ناباوری ها

در نهاد عشق  ناله کشانیده

کاش باران آسمانم مفتون

برف و ژاله در دل آهنگش

کاش دیدار یار در مزرعه

بی گل لاله در عزای کم رنگش

کاش چشم مهربان بی غمزه

در طنین ناله ی دلتنگش

 

 جاسم ثعلبی 05/11/1390

/ 0 نظر / 2 بازدید