سرود ایران وطن ما

 

پیروز    باشی                   ایران       اسلام

با  هوش  باشد                  فرزند        قران

از کوه ودشتت                   تا    نهر   هایت

از باغ و گلشن                   نیزار       هایت

ما   بچه  های                   خوب و قشنگیم

 

بیدار   هستیم                    از عار و ننگیم

با  کافران  را                    آماده    جنگیم

بر دشمن  ما                    توپیم    تفنگیم

از هر کجایت                     شیران  هستیم

چون نخلهایت                   قامت    بلندیم

 

در   آسمانت                     قرقی  بچنگیم

در    آبهایت                     مثل   نهنگیم

خون  چکیده                     لاله به رنگیم

با رهبر   ما                      پیمان بستیم

   تا زنده ایم ما                    خدا  پرستیم       

 

/ 0 نظر / 2 بازدید