نم نم باران


 

کرکس
ها در پروازند

زیرِ
نم نم باران

چتر
طعمه ها

چه
زیبا سایه وار

بی
رحمانه

همسفر
تگرگ ها و شبنم ها

در
راز و نیاز

بر
پشت هلال رنگین کمان

جایی
که دزدان دریایی

در آن
دست به ماشه اند

و
سکوت آنها شکارگاه دلشکسته ها

در آب
های بدون مرز

جایی
که ماهی ها دسته دسته در حرکتند

در
بین هزارن صیّاد

بدون
ترس و وحشت

به
دنبال مرگ یا زندگی

و این
قانون طبیعت است

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 23/02/1392

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید