شعر: تو کجایی( سه هرمی) قالب شعر هرم

 

تو کجایی

شادمان یا بینوایی

دل به دیدارت نشسته خیلی خیلی بی وفایی

ساحلِ دریای پر غم چون صنم قلبم به دستم در غروب هر جدایی

سبز می شد قهر سردم زیر پایم  . می شکستم چون هرم درکوی دردم تا بیایی

می نشینم

از خاطراتت گل می چینم

در جوارِ موج دریا بی تو تنها دل حزینم

انتظارت بارها افسانه کرده قلبِ خسته من همینم

از میان صد ستاره در جهانِ پاره پاره روی ماهت می گزینم

تو همایی

می نشینم تا بیایی

بارها در دل شنیدم رد پایِ بی صدایی

می پسندم در کنارت با همین چشمِ خمارت در سفرها با صفایی

تا نیایی کاخِ صبرم می نویسد بر سرِ در با ترانه بی بهانه عاشقانه  اثرِ حرف نهایی

تو کجایی ای همایی می نشینم تا بیایی

شعر به قالب هرم ( سه هرمی ) هر هرم 5 طبقه ( 5 مصراع)

ابداعی جدید از :

جاسم ثعلبی (حسّانی) 25/11/1392

 

/ 0 نظر / 2 بازدید