زندگی

 

زندگی

خجالت می کشم انگار ، به تو میگم نمی ســازم

تو حرفم می پری هر بار ، با این دادت نمی بازم

***

واسه این زندگی بد جور ، دلت آهسته می خونه

دلم در تورت ای صیّادی ، چرا رفته پشیمونــه

***

تو دامت پهن کردی زود ، دلم افتاده در گــودی

کمک کن تا برم بیرون ، مقصّر اون خودت بودی

***

تو تنهایی و من تنها ، در این دنیای دلشــوری

منم در شهرِ پر آشوب ، ولی تو از وطن دوری

***

می مونم زنده ی بی حال ، به درگاهت دعا کردم

می سوزم در گناهِ خویش ، بدونت خسته و سردم

***

خدایا قسمتم اینـــه ، چرا بازم بــــدهکارم

همه شادند تو خوشبختی، ومن در غم گرفتارم

جاسم ثعلبی (حسّانی) 18/09/1392

 

/ 0 نظر / 2 بازدید