دیدار خدا

دیدار خدا

همه جا آتیش و دود / آسمون رنگِ کبود

وقت برزخ اومده / ظالمان بخشش نبود

***

وقت ریزش خزان / وقت موج غصّه ها

وقت بیداری دل  / وقت دیدار خدا

***

در مسیر زندگی / راه پیچ و خم رسید

نام زیبای بهشت / از فرشته ها شنید

***

توی باغ سرنوشت / مرگ و میر غنچه ها

ساحل دریا و سنگ / رد پای ناخدا

***

مستی آب و شراب / دست محرومان رسید

دونه دونه خستگی / در گلستان ناپدید

***

خاطرات خوش گذشت / در کنار برکه ها

فقط تو عکس اومده / نیش باز خند ه ها

***

خوش به حال قلب پاک / در فضا پر می زنه

نامه ی عشق خدا / یادگار موندنه

***

می مونه وصله ی درد / با عمل جون می گیره

رنگی از ظلم و ستم / در کتابش می میره

***

قاصدک زیبا بخند / روز امتحان جداست

روز ناجور صراط / روز دیدار خداست

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 31/02/1393

/ 0 نظر / 13 بازدید