احساس

یکی دوست دارم ولی

اون بهم احساس نداره

اون حسی که تو وجودم دارم

نمی تونه داشته باشه

دستام کنار دستاشه

ولی خودش جای دیگه است

بهش می گم دوسم داری

میگه دارم ولی دلش

چیز دیگه بهم میگه

با هر نفس بهش میگم

دوستش دارم

با لبخندی تلخ ازم تشکر می کنه

چر جسمش پیش منه

فکرش ولی جای دیگه است

کاشکی دلم میشه بگه

هر جا دلش بخواد بره

ولی زبونم نمی گه

راضی نمی شد که بگه

نمی خواد از پیش بره

اخه دلم می شکنه

عشق بره دل میمیره

 

سروده فریال منصوری

10/8/1390

/ 1 نظر / 3 بازدید
rira

سلام عزیزم زیبا بود و دلگیر چون معنی این و خوب فهمیدم [ناراحت]