جنگ طف به روایت شاعر13 (شهادت امام حسین (ع)2)

گرگها همه یکصدا نعره کنان

گرسنه و بی خانمان

از همه جا چو مورچگان

دور خیمه گاه دایره تابیده

و امام را زیر محاصره گردیده

صداههای گوناگون

قلعه حسین  در آتش ستم ها سوخته

فرمود: ای تشنگان خون

رسم جنگ مرد در برابر مرد

عیال و بچه ها هر گز

همه پذیرا شدند و فاصله انداختند

و یزله ا ی کردند و جشن شادی

سردار حمله را آغاز

یک به یک  در میدان باز

دو به یک با تاخت و تاز

و الی بی نهایت براز

ملعونی صدا کرد

این ابن علی مرتضی

یک حمله ی جانانه طلب

همه بریزند عجم و عرب

با تمام قدرت

او آماده ی شهادت است

گرگهای زیاد و خستگی و تشنگی

کم کم در بهشت باز شد

و اهل وی به انتظار

نیزه ها به سینه پذیرفت

در همه جایش

سکرات مرگ نزدیک است

بازوانش تاب شمشیر زدن نداشت

همه جا برق شمشیر

درنده ها کم کم نزدیک

ما بین اغماء و بیداری

در وسط میدان زانو زد

شمشیرش به زمین کوبید

به آن تکیه انداخت

چشمش به زینب و اطفال و عیال

گرگها در کمینش

چشمانش تیر خورده

شمر آهسته آهسته

به حسین نزدیک

امام را نقش زمین

سرورم فرمود:

ای قوم اگر دینی ندارید

آزاده باشید و دل رحم

لاکن طمع حکومت و ملک

سر فرزند پیامبر را برید

و از تنش جدا کرد

امام بی سر مانده

و عایله ای بی سر پرست

در میان هفتاد هزار جانی

امر بن سعد اجرا شد

خیمه ها را آتیش

و اطفال را در بند

و زنان را شلاق

همه را اسیر هوا و هوس شربخواران

یزید و معاویه ابن ابوسفیان

چه دردی بزرگی

سر امام در بالای نیزه

و طفال گریه کنان و در بند کشیده

و زنان نالان و همه کس از دست داده

وامصیبتا

همه و همه  در جنگ طف اتفاق افتاد.

جنگی که انتقام علی را از حسین گرفته شد

حسین زنده است تا تاریخ زنده

و حسینیان زنده اند تا عاشورا بر پاست

و اگر عاشورایی نبود از اسلام هم خبری نبود

سلام بر حسین

 سلام بر آزادی از قید و بند

 سلام بر شهادت

ادامه قصه را در شعر بعد می خوانید

جنگ طف 14(بردن سر امام و اسراء به قصر یزید )

با تشکر از دوستانی که حضور داشتند و فیض بردند

جاسم ثعلبی   10/09/1390

/ 1 نظر / 2 بازدید
ری را

در سکوتت پرسه ها کردم به خون در نبودت لحظه ها کردند جنون باز از آوردن این واژه ها در کنارت واژه ها کردند قنوت [ماچ]