دوبیتی مقدمات

 

اگر طالب گشت و صید مرغان

اگر عاشق عیش و نوش شاهان

بیا مهمان کرد و لر عرب باش

شتر ها سر بریده سرخ و بریان

***

عشایر سنگری در این دیارند

هزاران سال و اکنون ماندگارند

چه دردی از سر حاکم کشیدند

ولی اکنون تو میدان یادگارند

***

عشایر تحفه ی عشق خدایی

درون دشت و صحرا دل فدایی

کشاورز و نگهبان وطن شد

از این یاران ندیدم بی وفایی

***

اگر مهمان نوازی یاری ای دوست

چو حاتم باش مهماندار ونیکوست

سر هر ماه دعوت کن دلی را

نگو بالای چشم حاسد ابروست

***

نمان تنها بیا با ما بریم در دشت خوزستان

طلوعش جشن شادیها غروبش عاشق مرجان

عشایر دست دل پاکی به مهمان های ناخوانده

خودت بنگر صفای دل عسل باریده از هر جان

***

سفر  کن از دیار دور به آبادان و خرمشهر

به سوسنگرد و بستان و هویزه شوش و آن شوشتر

از اهواز چون گذر کردی به دزفول و به هفت تپه

از ایذه شادگان دوری و رامز بهبهان خوشتر

***

ای عطر دل آرام به کوی ما خوش آمدی

ای زیبنده ی جان به روی ما خوش آمدی

در سر راه تو دمیده ام مشک و عبیر

ای که  طبیب دل شوی ما خوش آمدی

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 25/10/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید