زلزله ی پنج

پرنده های پیروزی

 در آسمان دلها در حرکت

شهر ها ریخته به هم

مغازه ها بسته

و مراکز علمی تب کرده

جبهه های جنگ در میدان ها

توپ و تانک همه جا

نوجوانی بودم پانزده ساله

در خیابانها مسکن گرفته

متکایم سنگ

و لحافم برگ درخت

در تاخت وتاز حرکت عقابهای شب

وزش باد ها متغیر

همه جا صدای رنین گلوله

همه جا برق تیر های منور

شب ها صید مرغان دریایی

و ملاحان ستمگر

امان دژخیمان گرفته

و بی مداوا با خون شتافته

میدانها ی دل انسانهای پاک

در مساجد وحسینیه ها آشیانه

همه و همه به خاطر آزادی

آزادی از اسارت استکبار جهانی

شب خانواده ها همچو آب جوشان

دل تپنده از ظلم و شکنجه های شاهان

امیدی هست و منجی در حرکت

و ستاره ی سهیل در مسافرت

و میهمانی دلهای انقلابی

و جان باختگان آن سیلابی سخت

دل دژخیمان در تپش

و کرسی حکومت آنان در وزش

بادی که طوفان زاست

منتظر لطف نشست این افسانه.

 

جاسم ثعلبی  14/10/1390

 

/ 0 نظر / 3 بازدید