بسِ دیگه بسِ بسِ


 

تو دلم
نیستی زلیخا ، یوسفم من رستگـــارم

شرع و
احکامِ خدا رو ، نقش بسته در نگارم

***

دل فروشی
کردی مهرت ، از پشیمونی جدا شو

همین
راهِ تو صلاحه ، از سوزِ دلبندی رها شـو

***

بسِ دیگه
بسِ بسِ ، دلِ من رفته ســــفر

قلبِ تو
عادت نداره ، عشقِ دیگه پر خطر

***

سر به
زیرم توی باغت ، دیدی با سیبت همیشه

بارها
دستت بریدی ، رنگ و رو دارم نمیـــشه

***

می نوازم
عاشقونه ، در تماشای خدایــــــم

در دعای
صبحگاهی ، اشک ریزم در صدایم

***

بسِ دیگه
بسِ بسِ ، دلِ من رفته ســــفر

قلبِ تو
عادت نداره ، عشقِ دیگه پر خطر

***

جمع کن
لبخندِ قلبت ، جای دیگه پخش کن

درِ قلبِ
من که قفلِ ، در خیالت نقش کــن

***

یارم اون
تعبیرِ خوابی ، که خدا حکمت سپرده

با همین
گره گشایی ، دل به گورستان نبــرده

***

بسِ دیگه
بسِ بسِ ، دلِ من رفته ســــفر

قلبِ تو
عادت نداره ، عشقِ دیگه پر خطر

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 02/11/1391

/ 0 نظر / 3 بازدید