دلم تنگ است

 

نه دلشادم نه دل دادم نه دیوانـــــــه

نه آیینم نه بی دینم نه بی خانــــــه

دلم تنگ است و غمبازی شعارم شد

سحر خیزم سخن ریزم و مستانـــه

***

نه پر بارم نه دیوارم نه بیچـــــاره

نه محتاجم نه سراجم نـــه آواره

شبانگاهان سفر کرده دلم روزی

به خلوتگه عیاری شکم پــــــاره

***

نه درویشم نه بی خویشم نه آزاده

نه جوشانم نه بی جانم نه دلـــداده

کنارِ ساحلِ دریا شدم قایـــــــــــق

اجیر هر طمعکاری شــــــــدم زاده

***

نه بیمارم نه پر زارم نه بی خنده

صفا کارم خدا دارم و زیبنــــــــده

در این خلوتگه تاریک و تنهایــی

نه جوینده به افکارم نه یابنــده

***

نه سرسختم نه دلبستم به نامردی

سر افرازم نه تن بستم به هـــر دردی

دریغا از جدایی رسم ما نیســــــــــت

دلم آزرده از هر رنگِ دلســــــــــــــردی

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 13/01/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید