دو بیتی های هم قافیه

 

در این دنیا ی آلوده بریدم

هزاران درد بیهوده کشیدم

یکی می رفت و صدها جان نما شد

تمام عمر در سختی دویدم

***

نگو جانا من از دنیا بریدم

نگو در راهِ تو سختی کشیدم

چو مجنون باش در صحرا پریشان

نگو چون سایه دنبالت دویدم

***

تو را دیدم و از رفتن بریدم

نگاهت کردم و آهی کشیدم

چو بت ماندم کنار بت پرستان

تو را دیدم سجودت را ندیدم

***

پل راه سعادت را بریدم

میان من و تو خطّی کشیدم

خیانت باعث این بی وفایی

سزایم سال ها پشتت دویدم

***

کشیدم رگ به رگ تنها بریدم

طنابِ دار دل را من کشیدم

فدا کردم تنم روحم جهانم

از این دنیا به آن دنیا دویدم

***

طنابِ وصلِ یارم را بریدم

عذابِ ترک او دردل کشیدم

شنیدم با کسی یک لحظه خندید

تو خوابی دیده ام ناگه دویدم

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 15/11/1392

 

/ 0 نظر / 4 بازدید