داد نزن چرا ؟ چرا؟

 

مار شدم روی زمین ، پیچ دادم قلبِ تو را

راهِ فراری نداری ، داد نزن چرا؟ چـــرا؟

***

شما و امثالِ  شما ،
آتش زدید در هر دلــــــی

شاعر و  خواننده
شدند ، با آن صدای بلــبلی

***

حقِ دلم بده نخند ، لبخندِ تو آتـــش زدم

از تو توقّعم زیاد ، بالونِ غم بادش زدم

***

قهرم نیا پیشم برو ، به آخر خط رسیــــدم

دیدم وفا کشته دلت ، از تورِ دردت پریدم

***

تو قاتلی و جنسِ تو ، چه لاله هایی بریدنـــــد

در جنگ های تن به تن ، اندازِتان گل نچیدند

***

در هر دیار و شهر ما ، آباد شده قبر و کــفن

کشتید دلهای جوان ، با نامه و عشق و سخن

***

پوچه همش درد و فریب 
، دلهای ساده  کشته اید

زیر تبر های دروغ ، تو دامِ خونین بــــــرده اید

***

بهشتت و فوت می کنم ، به کوخِ عزتِ دلم

نمی خوامت دلم پره ، پیچیدی در ذلت تنـم

***

دوست دارم هم جنس دل ، فدایِ پایِ دردتان

کاش بشم طبیبِ غم ، درمان کنم دلسردتان

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 17/08/1391

/ 0 نظر / 3 بازدید