علی اذان فجرِ

 

 

در آسمون غربت ، با دشمنام نرفتـــم

تو غم و غصه هامُ ، دست علی گرفتم

 

امام شیعه هستش ، دلبند هر مسلمـون

یاران او زیادن ، چون قطره های بارون

 

علی فرزند کعبه ، علی شیر خدا رو

علی اذان فجرِ ، علی مهر و صفــا رو

 

علی مدینة العلم ، پیامبرم ندا کــــــــرد

رو قله ی کوه طور ، رسول حق صدا کرد

 

او رهبر امامان ، علی فاتح خیبـــــــــــر

دوست دارم، تو عشقم ، ای گل ناب دلبر

 

علی خورشید عدلِ ، علی اون ماه تابـــــان

توو آسمون ظلمت ، شعاعش زد توو ایمان

 

تو یاور پیامبر ، تو اون شمشیر نابی

همیار مصطفایی ، تو ماه 
و آفتابــی

 

تو اون دعای فجری ، تو اعمال ثوابــــــی

تو کعبه ای تو عشقی ، تو شادی ها مذابی

 

ای آفتاب روشن ، به محتاجان سفر کــــن

به جون گل بهارت  ،
به مظلومان نظر کن

 

ای آسمون صافم ، بی تو دل بیقــــراره

مهری نما به دردم ، ای زیبا چون ستاره

 

من عاشقم اسیرم ، به عشق تو می میـــــرم

نهج دلت رو خوندم ، بی تو من چون کویرم

 

شادم توو شادی هاتون ، ثار از عدو می گیرم

با منکر ولایت ، می جنگم تا بمــــــــــــیرم

 

جاسم ثعلبی (حسّانی) 
16/04/1391

/ 0 نظر / 3 بازدید