قاصدک مصلوب عشقی

 

برو
دیگه نمی خوامت ، خسته شد دل از فدایت

تو
غروبِ ساحلِ غم ، لوس شد آب و هوایــت

***

مدّتی
آسوده بودم ، در کنارِ چـــــوبِ دارت

با
سکوتِ دل فریبی ، طعمه ی غم هایِ زارت

***

حلقه ی
ِ گردن به تن کن ، جسمِ من رو پای سنگه

ترسی
از مردن ندارم ، زود ببند حلقه چه تنگـــــه

***

دلم
آرامش نداره ، تویی این دنیا بمونــــــــم

جایِ
دیگه دعوتم من ، رگِ عشقم زد به جونم

***

زندگی
چه سخته ای دل ، ناله و غصه تمومـــــــه

بی نفس
یکجا نشستن ، زنده بودن رو چه شومه

***

خاطراتِ
همه عمرُ ، با یه لحظه دل بریـــــدن

همه چی
خلاصه میشه ،با یه پرت و پا کشیدن

***

قاصدک
مصلوب عشقی ، تویِ تور عنکبوتی

 گوش کن توآسمونت، با صدایِ ملکوتــــی

***

میروم
با قلبِ پاکم ، شاید اون دنیا بهشتـــــــه

به چه
زیبا دل گشودم ، جایِ عشق و سر نوشته

***

جاسم
ثعلبی ( حسّانی) 03/06/1391

 

/ 0 نظر / 3 بازدید