رباعیات حسّانی 9

با تو
هستم دلبرم ای مهربــــــــان

در عزای
مردنم نوحه نخـــــــــوان

حال و
روزم خوش بود شادی کجاست

دل که
زنده عاشق و بی غم بمــــان

***

دلبرم در
زندگی کردن چه سیرم

آرزو
دارم در آغوشت بمیـــرم

خسته ام
از این طلوعِ بی نهایـت

با عصا
هم مونسم بی آنکه پیـرم

***

چشم
پوشیدم از این آوارگی هــــا

سوختم در
آتشِ دلبندگی هــــــا

مرده ام
در این دیارِ بی پناهــــی

با قناعت
دوختم پوسیدگی هــــا

***

پاشو
پاشو در پی این کـــاروان

گام بر
بر قله ی فتحِ جهـــــان

وقت آن
امروز و فردا می رسـد

با تلاش
و سعی خو زیبنده جان

***

ای زمانه
خسته شد دل از سفـر

دست
بردار از سرم بی دردِ سر

مدتی
ناله و زاری کــــرده دل

سالها
آغوش غم شد در بـه در

***

بافتی گیسوی
قلبم روز و شــب

همرهم
کردی زمان با سوز وتـب

سنگ شد
این دلِ آسوده به رحم

از
دیوانگان دریافتم علم و ادب

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 15/02/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید