رباعیات

بی
خیالِ دل شکستن ها بخــــــند

یاد آن
ساحل نشستن ها بخــــــند

دور کن
کابوسِ خواب آلود شب

روزی
با آتل گسستن ها بخنــــد

***

یارِ
من خورشید زیبایم تویــی

آبِ
صاف و رنگِ دریایم تویی

در
نبودت بار ها دل ناله کـرد

باورم
شد دین و دنیایم تویی

***

روزگاری
خانه ام ویرانه بـــــود

راه و
رسمِ زندگی شاهانــــه بود

عشقِ و
امروزی مرا بی خانه کرد

در دیارِ عارفان بی خانه بـــــود

***

دلم
بخشید زخمِ هر زبانـــی

به یک
آهِ دلم سوزم جهانــی

جهانی
که ندارد قدر انســان

خدایا
کاش نباشد زندگانی

***

دلم با
مرگِ عشقم آرمیـــــده

هزاران
غصه را با غم چشیــده

تمامِ
عمر خود بیدار و زخمی

توجان
کندن به استادی رسیده

***

بگو تا
زنده ام یارا نمی بخشی خطای من

سفر کردم به دیدارت ببین مهر و صفای من

کنارت
بلبلی بودم به چه چه عادتی دارم

همین
مستانه خندیدن نمایی از وفای من

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 23/01/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید