عیدت مبارک

ایام شادمانی ،پایان قصه خوانی

همیار مهربانی ، خندیدنت مبارک

 

روزای دید و دیدار ، روزای گشت دربار

نه پر خوابی نه بیدار ، رقصیدنت مبارک

 

بخور که شیرینیتم ، سفره ی هفت سینتم

دل، باغ سبزینتم ، دلبستنت مبارک

 

دیدار هم کیشان رویم ، در سفر خویشان رویم

بزرگتران سر بزنیم ، بوسیدنت مبارک

 

بیا و آباد کنیم ، بینوایان شاد کنیم

مهربانان یاد کنیم ، گل چیدنت مبارک

 

ای پدران ای مادران ، ای سرور عشق زمان

عیدی بده مهری بخوان ، گل دادنت مبارک

 

بیا و آشتی در نهیم ، ناراحتی در بِکنیم

عشق و محبت می خریم ، کام دلت مبارک

 

جاسم ثعلبی (حسّانی)  29/12/1390

 

/ 0 نظر / 2 بازدید